Spracovanie osobných údajov

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: GDPR") je Galantier s.r.o. IČ 05423937 so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1 (ďalej len: správca"). 

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1

e-mail: info@galantier.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

O AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA JEDNÁ

Správca spracováva vami poskytnuté/alebo získané osobné údaje, ako je emailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, fyzická adresa, na základe plnenia objednávky.

PREČO ÚDAJE SPRACOVÁVAME (ÚČEL) A AKO DLHÚ DOBU

Zákonným dôvodom spracovania je plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom a oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie obchodného oznámenia a newsletterov).

Účelom spracovania je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; spracovanie osobných údajov ako meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a fyzická adresa je nevyhnutné pre úspešné vybavenie Vašej objednávky, bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť a plniť; zasielanie obchodného oznámenia a newsletterov.

 

Správca uchováva Vaše osobné údaje na čas nevyhnutný na plnenie zmluvných záväzkov, a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, najdlhšie však po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, najdlhšie 18 mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Správca prijal všetky primerané a potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných dát.

KOMU MÔŽEME VAŠE ÚDAJE ODOVZDAŤ

Správca môže Vaše údaje odovzdať spracovateľom, ktorý mu poskytujú IT služby a ďalšie podporné služby (marketing, účtovníctvo). 

VAŠE PRÁVA

V rozsahu, v akom Vám to garantujú predpisy na ochranu osobných údajov, môžete od Správcu požadovať prístup k Vašim osobným údajom, informáciám o ich spracovaní, ich opravu alebo vymazanie, môžete požadovať, aby Správca obmedzil spracovanie, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a požadovať vysvetlenie a nápravu, a môžete využiť právo na prenositeľnosť údajov. Pri spracovaní, ku ktorému potrebujeme Váš súhlas, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním udajov. Pre uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv, kontaktujte písomne Správcu (možno aj elektronickou formou na adresu / email /). Môžete podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

COOKIES

Cookies používame výhradne na sledovanie počtu návštevníkov na našich webových stránkach a ich analýze. Na sledovanie návštevnosti využívame nástroj tretej strany, konkrétne Google Analytics.

AKO GOOGLE POUŽÍVA SÚBORY COOKIE

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie. Viac informácií sa [dočítate tu] (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk).Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.